Udruga Puls - prijatelj projekta „Rastemo čitajući“

puls33

Predstavnici Udruge Puls prisustvovali su svečanom predstavljanju nove usluge bibliobusa u okviru projekta „Rastemo čitajući“ i primopredaji kutija s građom koja je održana u čitaonici tiska Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica...

Kroz ovaj projekt podržava se i Nacionalna kampanja za promicanje čitanja naglas djeci od rođenja „Čitaj mi!“
Uvođenje nove knjižnične usluge koja se provodi u sklopu projekta „Rastemo čitajući - program poticanja rane pismenosti u ruralnim područjima naše Županije obuhvaća pet vrtića u mjestima koja obilazi koprivnički bibliobus: Drnje, Sigetec, Peteranec, Đelekovec i Legrad. Dječjim vrtićima biti će omogućena usluga korištenja knjižnične kutije koja sadrži edukativne slikovnice, AVE građu, radne materijale za pripremu za školu, radne materijale za učenje hrvatskog jezika, stručnu literaturu za odgajateljice kao i tablet opremljen edukativnim sadržajima.
Rani dodir sa pismenošću utemeljuje njegovanje tolerancije među djecom i roditeljima kao pripadnicima različitih kultura, jezika i nacionalnosti.

udrugapulsU sklopu projekta provesti će se i edukativno predavanje za roditelje djece uključene u projekt, a odnositi će se na širenje svijesti o važnosti čitanja i kvalitetnog korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Projekt je nagrađen 2016. godine od strane grčke organizacije Future Library, nagradom INELI – Balkans Innovation Award. Važnost projekta također je naglašena kroz kontinuirani pristup tiskanoj građi koji je temelj čitateljskih navika od najranije dobi, dok korištenje informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji temelj je buduće informacijske pismenost. Čitateljske navike vode k razvoju drugih vještina i kompetencija potrebnih za uspješan nastavak obrazovanja, cjeloživotno učenje kao i pristup tržištu rada.

Udruga Puls prepoznala je značaj ovog projekta te će doprinijeti širenju tolerancije i poštovanja među djecom, počevši od njihove najranije dobi.