Smotra pasa ptičara

smotra pasa pticara

U organizaciji Kinološkog društva Međimurje, ovaj vikend je kod ribičkog doma Udruge Žužička održana Smotra i ispit prirođenih osobina za pse ptičare...

Na Smotru je predvedeno 7 pasa ptičara: 3 njemačka ptičara oštre dlake, 3 njemačka ptičara kratke dlake i mađarska vižla kratke dlake.

Veliko je zadovoljstvo objaviti da su svi odlični što je svakako veliki doprinos pravilnog parenja i uzgoja - naglasio je Dragan Matulic, predsjednik Kinološkog društva Međimurje.

Na ispit prirođenih osobina predvedeno je 10 pasa i svi su prošli ispit: mađarska vižla kratke dlake, weimarski ptičar, 4 pasa njemačkog ptičara oštre i 4 kratke dlake. Sam ispit je održan u lovištu LD "Jarebica" Kotoriba po lijepom i sunčanom vremenu sa dosta divljači za sve učesnike ispita.

Svi ptičari su energični, inteligentni i veseli psi. Obožavaju društvo i odlično se slažu s djecom. - Oni u lovu pretražuju teren i pri pronalasku divljači naznačuju smjer gdje se nalazi. Na terenu su vrsni radnici, a kod kuće pravi mezimci - kaže Matulic.

Za potrebe održavanja Smotre, Udruga Žužička ustupila je na korištenje svoj dom i dvorište, a potrudili su se i ispkeli odlične pastrve.

Izvor: http://www.kotoriba.hr/