Sastanak s predstavnicima Saveza inovatora Karlovačke županije

zupan s predstavnicima inovatora

Na inicijativu Saveza inovatora Karlovačke županije, župan Karlovačke županije Ivan Vučić sastao se u četvrtak, 12. veljače, u Uredu župana, s predstavnicima Saveza inovatora Karlovačke županije (SIKAZ) na čelu s predsjednicom Saveza Almom Dubravčić...

Predstavnici SIKAZ-a upoznali su župana i njegove suradnike sa svojim radom i planovima te posebno naglasili mogućnost da od 5. do 7. studenog ove godine u Karlovcu bude organizirana 40. Međunarodna izložba inovacija - INOVA, koja bi okupila preko 500 sudionika iz oko 20 zemalja svijeta. Kako se radi o velikoj, organizacijski i financijski zahtjevnoj priredbi predstavnici SIKAZ-a zatražili su potporu Karlovačke županije u organizaciji ove manifestacije. Župan Vučić pohvalio je rad inovatora te napomenuo da je ova izložba vrijedan doprinos u promociji gospodarskih i inovacijskih mogućnosti grada Karlovca i Karlovačke županije i da će Županija svakako podržati održavanje ove manifestacije. Sa županijske razine ponuđena je pomoć u organizacijskom smislu, a bit će osigurana i određena financijska sredstva za pokrivanje troškova organizacije. Predstavnici SIKAZ-a najavili su da će sa svojim planovima oko organizacije ove izložbe upoznati i gradonačelnike gradova u Karlovačkoj županiji, a također će potražiti pomoć i od gospodarstvenika. Kako je rečeno, već im je obećana pomoć Saveza inovatora Hrvatske te resornog Ministarstva.

Izvor: http://www.kazup.hr/