Radionica „Odluči i zaštiti“

nenasilju

Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice održala je 26.08.2015. posljednju aktivnost projekta Moj izbor je NE nasilju...

Radionica pod nazivom „Odluči i zaštiti“ bila je namjenjena vijećnicima Gradskog vijeća Grada Koprivnice i Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije.

U radionici je sudjelovalo 6 vijećnika, četvero vijećnika Županijske skupštine i dvoje vijećnika Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Vijećnici su bili podijeljeni u dvije skupine, a svaka skupina imala je zadaću riješiti jedan slučaj zlostavljanja mlade osobe. Vijećnici su kroz rad uvidjeli koliko je potrebno razumijevanja za rješavanje problema s kojima se susreću djeca s teškoćama u razvoju i mlade osobe s invaliditetom te su spoznali važnost većeg osobnog angažmana na području podrške, potpore, pomoći i zaštite djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom kroz javno i društveno djelovanje.

Rad u ovoj radionici doprinio je većoj senzibilizaciji donositelja odluka, odnosno vijećnika, na pojavu nasilja u lokalnoj zajednici posebno prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom kao najranjivijoj društvenoj skupini.

Partneri projekta su Koprivničko-križevačka županija, Grad Koprivnica, Centar za socijalnu skrb Koprivnica i OŠ Koprivnički Ivanec.