Potpisan sporazum o suradnji

vz137

Rektor Sveučilišta Sjever prof.dr.sc. Marin Milković i predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske prof.dr.sc. Vladimir Andročec potpisali su Sporazum o suradnji između dviju institucija...

Suradnja polazi od misije, djelatnosti i ciljeva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, koja se bavi promicanjem tehničkih znanosti, okupljanjem i poticanjem znanstvene i stručne suradnje znanstvenika različitih tehničkih, biotehničkih i srodnih područja s ciljem podupiranja djelotvornoga znanstvenog i gospodarskog razvitka Republike Hrvatske te misije, djelatnosti i ciljeva Sveučilišta Sjever u smislu izobrazbe kompetentnog stručnog kadra za potrebe realnog gospodarstva i zdravstvenog sustava u regiji sjeverozapadne Hrvatske kroz kvalitetno izvođenje stručnih i diplomskih studija prema zahtjevima Bolonjske deklaracije, pri čemu je u provedbi svojih ciljeva Sveučilište Sjever ustrojeno kao dinamična organizacija koja stalno prati, primjenjuje i ugrađuje znanstvene i stručne spoznaje u osuvremenjivanje postojećih i razvoj novih studijskih programa, promovira koncept cjeloživotnog obrazovanja te produbljuje i održava veze s gospodarstvom i suradnju sa srodnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

Sporazum omogućuje uzajamno pružanje znanstvenih, stručnih, poslovnih i organizacijskih usluga radi poboljšanja ukupne efikasnosti i uspješnosti djelovanja institucija, redovitu razmjenu poslovno relevantnih informacija, realizaciju tematskih istraživanja, organiziranja seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i edukativnih programa, okupljanja znanstvenika i stručnjaka različitih specijalnosti, prema potrebi zajednički nastup prema trećim tijelima, pravnim osobama i institucijama te druge oblike poslovne suradnje, poput suradnje na zajedničkim projektima financiranima od strane EU, suradnje u obrazovnim programima i programima edukacije članova sporazumnih strana, sudjelovanja u projektima od općeg interesa za RH itd.

U ime Sveučilišta Sjever, potpisivanju sporazuma nazočili su i prorektor sveučilišnog centra u Varaždinu izv.prof.dr.sc. Damir Vusić te v.d. prorektora za nastavu i studentska pitanja doc.dr.sc. Vlado Tropša, dok su u ime Akademije tehničkih znanosti Hrvatske prisutni bili i dopredsjednik Akademije prof.dr.sc. Zdravko Terze te glavni tajnik prof.dr.sc. Dubravko Rogale.

Tekst i foto: doc.dr.sc. Darijo Čerepinko, glasnogovornik