Parlaonica-VOLONTIRAONICA

96volontiram

Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice održala je još jednu aktivnost projekta Ja sam promjena-VOLONTIRAM, pod nazivom Parlaonica-VOLONTIRAONICA...

Bila je to javna rasprava u kojoj su sudjelovale dvije skupine: afirmacijska i negacijska. Afirmacijska skupina zastupala je tezu ZA volontiranje, a negacijska skupina zastupala je tezu PROTIV volontiranja.

U Parlaonici su sudjelovali učenici, učitelji i v.d. ravnateljica Osnovne škole Koprivnički Ivanec, članovi Udruge „Bolje sutra“, vijećnici Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec, vijećnici županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i volonteri Udruge „Bolje sutra“. Ova aktivnost imala je za cilj poučiti direktne korisnike projekta učenike i članove Udruge javnom nastupu i govoru, argumentiranju svojih stavova, te prihvaćanju tuđih stavova i argumenata.

Raspravu je pratio žiri od tri člana, predstavnice Udruge „Bolje sutra, predstavnik volontera i predstavnica OŠ Koprivnički Ivanec, učenica 6. razreda. Svoj glas žiri je dao afirmacijskoj skupini koja je zastupala tezu ZA volontiranje. Moderator rasprave bio je koprivnički glumac Sven Šestak. Projekt financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a partneri u projektu su OŠ Koprivnički Ivanec, Općina Koprivnički Ivanec i Koprivničko-križevačka županija. Izvoditelj aktivnosti bio je Ano Korenjak.