Održana redovna godišnja skupština Udruge LAG PRIZAG

sastanak lag prizag

22. prosinca u 18 sati u maloj dvorani Kulturnog centra „Ivan Rabuzin" održana je redovna godišnja skupština Udruge LAG PRIZAG...

Nazočne je, među kojima su bili brojni načelnici i gradonačelnici, na početku prigodnim riječima pozdravila predsjednica Draga Bitar. Na skupštini se usvojilo Izvješće Nadzornog odbora, donio Program rada za 2015. godinu, Financijski plan za 2015. godinu kao i Odluka o iznosu članarine za 2015. godinu. Definirani su mjesečni iznosi za JLS – osnivače, registrirane gospodarske djelatnosti, udruge i fizičke osobe.

Podsjetimo, Lokalna akcijska grupa „Prigorje – zagorje" osnovana je početkom 2010. godine kao 5. LAG u Hrvatskoj. Obuhvaća regionalno područje od 11 jedinica lokalne samouprave na kojem živi oko 35 000 stanovnika. LAG PRIZAG djeluje na području tri županije sjeverozapadnog dijela Hrvatske (Varaždinska, Koprivničko – križevačka i Krapinsko – zagorska županija).

Od osnivanja udruge 2010. godine, rad LAG- a prvenstveno je bio usmjeren na promociju europskog LEADER pristupa kako bi se potaknula suradnja javnog, gospodarskog i civilnog sektora u svrhu održivog razvoja ruralnog područja koje je obuhvaćeno LAG- om.

LAG PRIZAG je član Hrvatske mreže za ruralni razvoj (HMRR).

Udruga LAG PRIZAG potpisala je 30. siječnja 2014. godine Ugovor o korištenju sredstava iz IPARD programa čime je stvorena pretpostavka za profesionalni rad na razvoju ruralnog područja LAG- a uz potporu i pomoć EU fondova. Otvoren je ured sa sjedištem u Gradu Novom Marofu, a osnovni je cilj pružanje pomoći nositeljima ruralnog razvoja iz svih 11 jedinica lokalne samouprave pri iznalaženju i apliciranju projekata na EU fondove i domaće izvore financiranja.

Temeljem Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG- a, u sklopu Mjere 202 udruzi je za 2015. godinu na raspolaganju iznos do maksimalno 450.000,00 kn. LAG će navedena sredstva koristiti za provedbu dvije Podmjere odnosno za aktivnosti animiranja stanovnika LAG područja, stjecanje vještina i provedbu lokalnih razvojnih strategija. Udruga će izdatke koji nisu prihvatljivi unutar IPARD programa financirati iz članarina JLS i ostalih članova i prihoda iz županijskih proračuna. Neprihvatljivi izdatak čine porezi i doprinosi za plaće zaposlenika, troškovi upravnih pristojbi, javnobilježnički troškovi, troškovi kamata za kredite te bankarske usluge i drugi nepredviđeni troškovi.