Održan 10. Sajam udruga Krapinsko-zagorske županije

sajamudrugapregrada

U subotu, 30. svibnja 2015. godine održan je 10. Sajam udruga Krapinsko-zagorske županije kojem su prisustvovali župan Željko Kolar i zamjenica župana Jasna Petek...

Mreža udruga Zagor, svake godine, sada već tradicionalno 10. godinu za redom organizira Sajam udruga Krapinsko- zagorske županije. Sajam se svake godine održava u drugom gradu/općini, a domaćin mu je jedna od udruga članica Zagora. Ovogodišnji domaćin bila je udruga koja aktivno i kvalitetno godinama djeluje na području grada Pregrade, Pregrada.info, koja je ugostila sudionike na Trgu Gospe Kunagorske, na prostoru ispred Muzeja/Knjižnice Grada Pregrade.

Cilj Sajma udruga Krapinsko – zagorske županije je promocija rada aktivnih udruga koje djeluju u Krapinsko – zagorskoj županiji te međusobno upoznavanje udruga radi buduće suradnje na projektima. Sajam udruga namijenjen je svim udrugama i njihovim članovima, te onima koji se žele uključiti u rad udruga i doprinijeti razvoju civilnog društva u Krapinsko – zagorskoj županiji. Praksa dosada održanih Sajmova pokazala je da su mnoge udruge baš na Sajmu upoznale buduće partnerske organizacije te su se već do sada provodili mnogi zajednički projekti.

Zamjenica župana Jasna Petek pozdravila je prisutne u ime Krapinsko-zagorske županije te istakla: „Krapinsko-zagorska županija izuzetno dobro surađuje s udrugama i organizacijama civilnog društva, čiji predstavnici aktivno sudjeluju u radu raznih povjerenstava i stručnih tijela. Donijeli smo i neke dokumente koji aktivno uključuju civilno društvo, pri čemu prvenstveno mislim na Kodeks za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u donošenju odluka. Jednako tako, moram napomenuti da Županija već niz godina iz svog proračuna izdvaja oko pet milijuna kuna za rad civilnog sektora te je upravo završen natječaj na kojem je dodijeljeno 600 tisuća kuna za projekte i programe.“

Župan Željko Kolar, koji se nešto kasnije pridružio, naglasio je: „Smatram da koliko je razvijeno civilno društvo, toliko je razvijena i država te vam stoga u okvirima svojih mogućnosti pokušavamo dati maksimalnu podršku u onome što radite jer na taj način oplemenjujete život i rad na području Krapinsko-zagorske županije.“

Na Sajmu je prisustvovalo 39 udruga s područja županije koje su predstavile svoj program rada, ali i projekte kojima se bave. Uz neformalno druženje, za Sajam je bio pripremljen prigodan program koji uključuje glazbeni i kulturno-scenski nastup udruga te je za svaku udrugu bio osiguran prostor štanda ili stola te osvježenje i struja, prema potrebi. Također, održana je tribina “Zapošljavanje i radna prava mladih te rodna ravnopravnost u organizacijama civilnog društva“ na kojoj su sudjelovali predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, CESI-a i Mreže udruga Zagor.

Izvor: http://www.kzz.hr/