Odobren projekt SuPER-sigurni u prometu

udrugaboljesutra

Udruga osoba s invaliditetom "Bolje sutra" grada Koprivnice dobila je od Ministarstva unutrašnjih poslova odobren projekt pod nazivom SuPER-sigurni u prometu na natječaju „Za Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011-2020...

Područje: 1. MLADI VOZAČI; Podpodručja: b) Ne propisna i neprilagođena brzina.

CILJ projekta je - stjecanje znanja o pravilnom ponašanju tijekom vožnje kod mladih, podizanje svijesti kod donositelja odluka o zaštiti mladih, podizanje razine svijesti kod svih dionika u Kc-kž županiji o potrebi zaštite mladih od stradavanja u prometu, povećanje prometne kulture kod mladih u Koprivničko-križevačkoj županiji.

CILJANA SKUPINA - mladi od 15-19 god starosti u Koprivničko-križevačkoj županiji učenici srednjih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji, čananovi Udruge Roma "Korak po korak"Koprivničko-križevačke županije i članovi Udruge "Bolje sutra", cca 750 mladih od 15-19 god starosti.

OČEKIVANI REZULTATI - primjena stečenog znanja kod barem pola korisnika, povećana informiranost javnosti o potrebi zaštite mladih u prometu, osiguranje boljih uvjeta za vožnju mladih vozača, od ofanzivnih vozača barem 100 mladih vozača postat će defanzivni vozači, sprečavanje invaliditeta kod mladih.

PARTNERI u projektu su-Koprivničko-križevačk županija, Regionalni Klub IPA Koprivnica i Udruga Roma "Koprivničko-križevačke" županije.

Za provedbu projekta MUP je odobrio 78.365,00 kn.