Međunarodna aktivnost Udruge "Bolje sutra"

boljesutra1772017

Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice sudjelovala je u Njemačkoj u gradu Hannoveru na međunardnom seminaru pod nazivom Selbst ist der Mensch 2017...

Seminar je organizirala Međunarodna organizacija za ljudska prava Sonnenberg u Hannoveru od 08-14.07.2017., a cilj seminara bio je jačanje međunarodnog razumijevanja i suživota na temelju uzajamnog poštovanja, poštivanje ljudskih prava, održivi način života u ekološkim, društvenim i gospodarskim područjima i priznavanje raznoličitosti kao bogatstva EU.

Tijekom seminara rad se odvijao po metodi Forum teatar /igranje uloga/metodološki pristupi i iskustveno učenje te način rada u timu: Rješavanje sukoba i načini pristupi rješavanja istih kao npr. „Kako se suočiti sa zlostavljanjem i optužbama“. Službeni jezik seminara bio je njemački, stoga su uz tri člana Udruge sudjelovala i dva asistenta/prevoditelja koji su sudionicima prevodili na njemački jezik.
Sve troškove boravka na seminaru snosila je oranizacija Soonnenberg.