Legenda o dubovačkim zlatnicima

2605vitezovi

Na "Sajmu vlastelinstva" u Karlovcu održanom 23.5.2015. Vitezovi kamengradski uprizorili su "Legendu o dubovačkom zlatniku" - priču o tajnom kovanju zlatnika u Mletačkoj Republici i tajnom dopremanju u Dubovac, prilikom kojega su branitelji Dubovca doživjeli napade lokalnih pljačkaša i Turaka...

Zlatnici su uspješno dopremljeni te su iskorišteni za nabavku topova i oružja za obranu Dubovca.
Autor legende, plakata, pratećeg teksta i dijaloga je Željko Arčabić, a tekst je čitala Sanja Danček.
Održana je i radionica – pričaonica za najmlađe koju je vodila Sanja Danček. Autor bajki je Željko Arčabić.