Karlovačke škole sve više energetski učinkovite

2807ucinkoviteskole

Mijenja se stolarija, ugrađuju kotlovi na biomasu, kolektori...

Karlovački gradonačelnik Damir Jelić obišao je danas sa suradnicima radove u Osnovnoj Školi Švarči. Osnovna škola Švarča već unazad tri godine radi na podizanju energetske učinkovitosti. Izmjenjena je stolarija, ugrađeni su kolektori, a upravo se provodi ugradnja kotla na biomasu. Radovi traju već dva mjeseca, a uskoro se bliže kraju, čime će OŠ Švarča biti prva osnovna škola u gradu Karlovcu s kotlovnicom na sječku. Prelaskom na drvnu sječku, koja je značajno jeftinija od lož ulja, štedi se na troškovima za energente, a dobrobit je i zaštita okoliša. Gradonačelnik Damir Jelić pohvalio je ove radove, naglasivši kako je ovaj projekt dio strateškog plana Grada Karlovca.
„Grad je uložio oko dvije trećine ukupnih sredstava, a oko 40 posto sredstava uložio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U tijeku je također izmjena kotla u staroj školi na Dubovcu, a za iduću godinu planira se zamjena kotlova na lož ulje onima na biomasu u još četiri karlovačke škole“
Investicija je vrijedna 1,3 milijuna kuna i očekuje se povrat u roku od oko pet godina s uštedama u gorivu od 70 posto. Sličan projekt trenutno se radi i u osnovnoj školi Dubovac.

Izvor: http://karlovac.hr/