Info točka projekta SuPER

boljesutra652017

06.05.2017. Udruga osoba s invaliditetom "Bolje sutra" na Zrinskom trgu u Koprivnici provodila je jednu od aktivnosti INFO TOČKA projekta SuPER sigurni u prometu...

Na štanu ispred Gradske tržnice u Koprivnici, putem promotivnih materijala, o projektu su informirali građane Koprivničko-križevačke županije.

Znakovima STOP i informativnim letcima građani su mogli saznati glavne ciljeve projekta, a to su: stjecanje znanja o pravilnom ponašanju tijekom vožnje kod mladih, podizanje svijesti kod donositelja odluka o zaštiti mladih, podizanje razine svijesti kod svih dionika u Koprivničko-kiževačkoj županiji o potrebi zaštite mladih od stradavanja u prometu te povećanje prometne kulture kod mladih u Koprivničko-križevačkoj županiji.  Specifični ciljevi projekta su npr. povećana senzibiliziranost obitelji direktnih korisnika, institucija koje skrbe direktno ili indirektno o mladima i javnosti o potrebi zaštite mladih u prometu, posebno o rizicima i opasnosti od prebrze vožnje, poticanje dionika u zajednici na provedbu mjera koje će doprinjeti ciljevima Nacionalnog programa sigurnosti na cestama RH 2011-2020.

Direktni korisnici programa su mladi od 15-19 godina starosti u Koprivničko-križevačkoj županiji, učenici srednjih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji, članovi Udruge Roma “Korak po korak” Koprivničko-križevačke županije i članovi Udruge osoba s invaliditetom “Bolje sutra“ grada Koprivnice.

Indirektni korisnici su članovi obitelji direktnih korisnika, donositelji odluka u Koprivničko-križevačkoj županiji, djelatnici u medijima u Koprivničko-križevačkoj županiji, djelatnici u javnim ustanovama koji direktno ili indirektno skrbe o mladima te građani u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Očekivani rezultati nakon provedbe projekta su primjena stečenog znanja kod direktnih korisnika, povećana informiranost javnosti o potrebi zaštite mladih u prometu, osiguranje boljih uvjeta za vožnju mladih vozača i sprečavanje mogućeg nastanka invaliditeta kod mladih.

Partneri u projektu su Koprivničko-križevačka županija, IPA (međunarodno policijsko udruženje) Regionalni klub Koprivnica i Udruga Roma “Korak po korak” Koprivničko-križevačke županije, a projekt je odobren od Ministarstva unutarnjih poslova na natječaju „Za Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011-2020.", područje Mladi vozači, podpodručja Nepropisna i neprilagođena brzina.