GDCK Varaždin vrši besplatne edukacije za djelatnike škola

gdckvz

Sukladno odobrenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na prijedlog Hrvatskog Crvenog križa da se u osnovnim i srednjim školama provodi program osposobljavanja učitelja, nastavnika i stručnih suradnika za pružanje prve pomoći, GDCK Varaždin vrši besplatnu edukaciju za djelatnike škola u trajanju od 8 sati kroz predavanja i praktični rad...

Edukacija se provodi temeljem članka 23. Stavka 7. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (Narodne novine, broj 132/13). Cilj ove edukacije je da nastavnici usvoje osnovna znanja o bolestima i određenim stanjima kako bi mogli prepoznati promjene u ponašanju učenika i pojavu prvih simptoma te sa usvojenim vještinama staloženo i bez panike pružiti adekvatnu pomoć i tako spriječiti daljnje komplikacije a u iznimnim situacijama, spasiti život.

Usvojenim vještinama stiče se određena sigurnost kod pomaganja učenicima, kontrolira se panika i bolje se može nositi sa stresnom situacijom koja često sprečava pravovremenu reakciju.
Naučeno znanje i usvojene vještine uvelike pridonose i promjeni stava o bolesnim učenicima kako kod odgojno-obrazovnih radnika tako i kod ostalih učenika.
Tako je do sada obuku iz prve pomoći prošlo ukupno 216 odgojno-obrazovnih djelatnika iz Elektrostrojarske škole, srednje Strukovne škole, II osnovne škole, osnovne škole Cestica, osnovne škole „Vladimir Nazor” Sv. Ilija i srednje Gospodarske škole.
GDCK Varaždin u narednom periodu nastavlja s edukacijom za sve zainteresirane osnovne i srednje škole.

Autor: http://kajje.in/