Edukativno putovanje - Volontiranje u praksi

boljesutra2882017

26.08.2017. Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice održala je jednu od aktivnosti projekta VolontirAJMO, Edukativno putovanje – Volontiranje u praksi...

volontiranje u praksiU aktivnosti su sudjelovali članovi Udruge, kao i volonteri iste, a po prvi puta, u volontiranju u praksi s osobama s invaliditetom okušali su se i članovi HGSS-a stanica Korivnica. Ovom aktivnošću, voditeljica koje je Jasmina Markić, dugogodišnja volonterka Udruge, željela se podići razina senzibiliteta i edukacije za jednakost u konzumiranju svih sadržaja koje kao dio turističke ponude imaju priliku uživati osobe bez invaliditeta. Edukativno putovanje realizirano je posjetom novootvorenom akvariju slatkovodne ribe u Karlovcu, Aquatika, posjetom gradu Otočcu i vrelima rijeke Gacke te na kraju obilskom špilje Vrelo u Fužinama.  Cjelokupnu organizaciju za ovo putovanje izvršila je koprivnička putnička agencija AlpeAdriatours koja je jednim dijelom sudjelovala i donatorski u realizaciji ovoga putovanja.

Jedan od ciljeva projekta je stvarati uvjete za volontiranje u zajednici, volontiranjem stvarati pozitvne promjene na događanja  u zajednici, senzibilizirati lokalnu zajednicu o potrebama osoba s invaliditetom stvaranjem uvjeta za inkluzivno društvo.

Projekt je odobrio Grad Koprivnica po Javnom pozivu za sufinanciranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu.

Izvor: udruga Bolje sutra