„Čovječe, ne ljuti se“

delekovec1192017

11.9.2017. godine, Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice provela je aktivnost projekta UPS-UČIM-POMAŽEM-STVARAM, pod nazivom „Čovječe, ne ljuti se“...

Aktivnost je održana u OŠ Mihovil Pavlek Miškina u Đelekovcu s učenicima četvrtog i petog razreda. Cilj projekta, kojeg financira Koprivničko-križevačka županija, je edukacija djece bez teškoća o osobama s invaliditetom, senzibilizacija i edukacija dužnosnika jedinice lokalne uprave te edukacija korisnika prijavitelja o komunikacijskim vještinama.
Partneri u projektu su OŠ Mihovil Pavlek Miškina Đelekovec i Općina Đelekovec, a korisnici su tridesetak učenika osnovnoškolskog uzrasta, 10 odraslih osoba s invaliditetom, vijećnici Općine Đelekovec i građani Koprivničko-križevačke županije.
Voditeljica projekta je Renata Glavica, a aktivnosti „Čovječe ne ljuti se“ održane i prilikom obilježavanja Hrvatskog olimpijskog dana izvodila je Jasmina Markić, prof. tjelesne i zdravstvene kulture.

Izvor: udruga Bolje sutra