"Čiče 2015."

cice 2015

U sklopu obilježavanja Dana civilne zaštite, 28. veljače, na području Grada Velike Gorice, održana je terensko pokazna vježba "ČIČE 2015."

Vježba je održana na lokaciji uz jezero Čiče na temu „Urbano traganje i spašavanje iz ruševina u slučaju potresa koji ima za posljedicu veliki broj ljudskih žrtava, srušenih stambenih objekata i poremećaje po kritičnu infrastrukturu.“ Područje Grada Velike Gorice ugroženo je od nastanka potresa, poplava, većih požara ali tehničko-tehnoloških nesreća, a isto tako podsjećamo na činjenicu da Grad Velika Gorica svojim aktivnostima želi doprinijeti daljnjem razvoju Civilne zaštite, kako planiranjem, tako i realizacijom svih zadaća u svrhu ostvarivanja sigurnosti pojedinca i zaštite života, zdravlja i imovine stanovništva, životnog okoliša te kulturnih, materijalnih i drugih dobara.

Međunarodni dan Civilne zaštite,obilježen je jučer, 1.ožujka kao dan koji je 1990. Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila Svjetskim danom Civilne zaštite, kao sjećanje na dan kada je 1972. Počela s radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o proglašenju Dana Civilne zaštite Republike Hrvatske koji se obilježava od 1992.

U želji za stvaranjem odgovarajuće sposobnosti države kao u području preventivnog djelovanja tako i za reagiranje u slučaju nastanka nesreće ili katastrofe, a u cilju otklanjanja ili smanjenja nastalih posljedica po stanovništvo, njihovu imovinu i okoliš, Hrvatski Sabor donio je Zakon o zaštiti i spašavanju kojim je regulirano područje zaštite i spašavanja uz naglašavanja sudjelovanja lokalne zajednice kao stečevine zapadnoeuropskih integracija. Navedeno znači da svaka lokalna zajednica treba imati odgovor na nastalu katastrofu oslanjajući se pri tom na redovne snage zaštite i spašavanja, što podrazumijeva profesionalne i dobrovoljne vatrogasce, komunalne službe, medicinske službe i udruge građana koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću.

Protekli događaji na području Grada Velike Gorice i Zagrebačke županije koji su tijekom 2010, 2012, 2013 i 2014 godine rezultirali poplavama i klizištima, pokazali su brz, učinkovit i kvalitetan odgovor lokalne zajednice na izvanredne događaje.

Izvor: http://www.gorica.hr/