Sastanak sa saborskim zastupnicima

vz5102016

U Županijskoj palači u Varaždinu održani je sastanak župana Predraga Štromara i njegovih zamjenika Alena Kišića te Alana Košića sa saborskim zastupnicima s područja Županije...

Iako su na sastanak bili pozvani svi novoizabrani zastupnici, sastanku su se odazvali samo Božica Makar i Milorad Batinić, dok su se Anđelko Stričak i Mario Habek ispričali.

Župan Štromar upoznao je prisutne novoizabrane zastupnike s problematikom financiranja prijevoza učenika srednjih škola, sufinanciranjem troškova najamnina za školske objekte izgrađene po JPP-u, a govorilo se i o prijedlogu novog Zakona o regionalnome razvoju te o raspolaganju državnom imovinom putem Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Župan se zahvalio zastupnicima koji su došli na sastanak te iskazali interes i volju za međusobnu suradnju i komunikaciju na projektima od interesa za Varaždinsku županiju.

-Novoizabrani zastupnici će uskoro prisegnuti u Saboru te će imati zadatak i odgovornost braniti i štititi interese građana. Nadam se da će se zastupnici s našeg područja truditi i zalagati da se projekti od interesa za našu Županiju ostvare. Voljeli bismo da se što prije donese novi Zakon o regionalnom razvoju jer postojeći treba unaprijediti. Naime, problem koji je ostao neriješen i nakon donošenja Zakona, jest vezivanje poticajnih mjera za regionalni razvoj uz geostrateški položaj jedinica. Nepovoljniji geostrateški položaj pojedinih JLS u odnosu na druge kontinuirano vodi padu prihoda jedinica – naglasio je župan te dodao da bi se usvajanjem novog Zakona stvorili uvjeti za smanjenje razlika u stupnju razvijenosti jedinica lokalne samouprave uslijed različitog geostrateškog položaja.

-Također vjerujem da će se što prije oformiti Vlada kako bi se donijela Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza učenika srednjih škola od početka slijedeće kalendarske godine – zaključio je župan Štromar.

Sastanku su prisustvovali i pročelnica Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu Klaudija Brezovec, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport mr.sc. Miroslav Huđek te privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove župana Vlasta Zuber.