Vlada odlučila koje tvrtke više nisu od posebnog državnog interesa

zagreb vlada2

Vlada Republike Hrvatske danas je na telefonskoj sjednici donijela odluku koja poduzeća u kojima država ima vlasnički udjel više nisu na popisu onih od strateškog i posebnog državnog interesa...

Na popisu su se našle slijedeće trtke: ACI d.d., Opatija, Croatia Airlines d.d., Zagreb, Luka Rijeka d.d., Rijeka, Croatia banka d.d., Zagreb, Petrokemija d.d., Kutina, Končar elektroindustrija d.d., Zagreb, Podravka d.d., Koprivnica i Croatia osiguranje d.d., Zagreb.

Istom je odlukom na popis trgovačkih društava od posebnog interesa u kojima država nema većinski vlasnički udio dodana tvrtka "Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o."

U obrazloženju odluke, koja je objavljena na internet stranicama Vlade, stoji:

"Dana 28. travnja 2016. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalni program reformi za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: NPR 2016). U okviru mjere 2. NPR 2016 koja se odnosi na Poboljšanje raspolaganja i upravljanja državnom imovinom, pod točkom 3. određena je reformska mjera „Reevaluacija strateške imovine i smanjenje državnog portfelja trgovačkih društava“, kojoj su ciljevi revizija popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH temeljem analize poslovanja i važnosti strateških trgovačkih društava, identifikacija i priprema za privatizaciju i prodaju nestrateških trgovačkih društava iz portfelja Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: DUUDI) i Centra za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: CERP). Sve navedeno ima se provesti sa krajnjim ciljem smanjenja proračunskog deficita i javnog
duga te povećanja kreditnog rejtinga države.

Predviđeni instrumenti provođenja navedene mjere su Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela, Odluka Vlade RH o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Plana privatizacije nestrateških trgovačkih društava i Provođenje natječaja za prodaju dionica i poslovnih udjela nestrateških poduzeća. Analiza poslovanja i važnosti započela je javnim natječajem koji je raspisao DUUDI.
Nakon stručnih konzultacija Vlade i Ministarstva financija utvrđeno je da navedena trgovačka društva nisu društva čijim dionicama treba upravljati DUUDI posebice zato jer se i Strategijom upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. do 2017. godine (»Narodne novine«, broj 76/2013, u daljnjem tekstu: Strategija) predviđa privatizacija i eventualna prodaja navedenih društava.

Prodaja nestrateških trgovačkih društava iz državnog portfelja može započeti kada se za isto ostvare preduvjeti u izmjeni zakonskog i podzakonskog okvira, a rok za provedbu je lipanj 2016. – kontinuirano. Izmjena podzakonskog okvira uključuje predloženu izmjenu Odluke.

DUUDI, nakon provedene analize i konzultacija s nadležnim resornim ministarstvima, u svrhu provođenja Strategije i NPR 2016. smatra da je nužno izmijeniti Odluku na način da se sa popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku brišu gore navedena trgovačka društva za koja se utvrdilo da više ne predstavljaju društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Predloženom izmjenom Odluke predlaže se i da se na popis trgovačkih društava od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska nema većinski vlasnički udio doda trgovačko društvo »Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o.«. Navedeno trgovačko društvo uvršteno je na listu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske koji uključuje rekonstrukciju i proširenje piste Zračnog pristaništa Mali Lošinj, čime bi se zračnoj luci omogućilo primanje većih zrakoplova i većeg broja putnika.

Investicijskim projektom navedena zračna luka postala bi značajan čimbenik u ostvarenju turističkih, gospodarskih i infrastrukturnih ciljeva Republike Hrvatske, zbog čega postoji potreba da se Zračno pristanište mali Lošinj d.o.o. uvrsti na popis trgovačkih društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku."