Vlada donijela Odluku o isplati božićnice umirovljenicima

zagreb vlada3

Osobama s mirovinom do 1000 kuna isplatit će se 325 kuna, onima s mirovinom između 1000 i 2000 kuna isplatit će se 225 kuna, za mirovine između 2000 do 3000 kuna isplatit će se 145 kuna, a od 3000 kuna i više – 100 kuna...

Na 261. sjednici Vlade Republike Hrvatske, donesena je Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, te Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina. Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina kazao je da ovim programima utvrđuju pojedinačni projekti, način i razdoblje njihove provedbe, sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori sredstava iz kojih će se financirati. Što se tiče projekata vezanih uz zaštitu od štetnih djelovanja voda i melioraciju, ministar je istaknuo da je riječ o ulaganjima u iznosu od gotovo 7,753 milijardi kuna do 2022. godine, od čega su značajna sredstva osigurana iz fondova EU. Tako je iz europskog fonda za koheziju za razdoblje od 2014. do 2020. za izgradnju nasipa na raspolaganju 150 milijuna eura, dok je u Programu ruralnog razvoja za isto razdoblje odobreno 100 milijuna eura za projekte navodnjavanja. Govoreći o programu gradnje komunalnih vodenih građevina, odnosno vodoopskrbe i vodoodvodnje, ministar je istaknuo da se do 2023. godine u te građevine planiraju ukupna ulaganja veća od 28,26 milijardi kuna.

Donesena je i Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda. Ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić obrazložio je da će se jednokratno novčano primanje isplatiti korisnicima mirovinskih primanja ostvarenih u Republici Hrvatskoj s prebivalištem u Republici Hrvatskoj u iznosu koji se određuje prema visini mirovinskog primanja i to tako „da korisnicima s najmanjim mirovinskim primanjima pripada jednokratno novčano primanje u najvišem iznosu“. Osobama s mirovinom do 1000 kuna isplatit će se 325 kuna, onima s mirovinom između 1000 i 2000 kuna isplatit će se 225 kuna, za mirovine između 2000 do 3000 kuna isplatit će se 145 kuna, a od 3000 kuna i više – 100 kuna. Ministar je naglasio da će isplata započeti nakon 18. prosinca ove godine, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje odradit će pripremu da se sve isplati do Božića.

Usvojena je Uredba o kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Uredbom se omoguće sudjelovanje Specijaliziranih agencija za posredovanje pri zapošljavanju čiji je rad propisan Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Navedene agencije vršit će Profesionalni odabir osoba čije stručne i druge radne sposobnosti najbolje odgovaraju potrebama poslodavaca te Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dostaviti popis najboljih kandidata s mišljenjima. Procjenu plana rada najboljih kandidata po odabiru Specijalizirane agencije vršit će nadležno ministarstvo.

Prihvaćeno je i Izvješće o ostvarivanju programa rada i Financijsko izvješće Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško za 2014. godinu. Obrazlažući navedeno Izvješće, ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak izvijestio je da je Fond u 2014. godini naplatio sva sredstva od HEP-a u iznosu u kunskoj protuvrijednosti od 14,25 milijuna eura odnosno 108,7 milijuna kuna. Na dan 31.12.2014. godine stanje imovine Fonda iznosi milijardu i 388 milijuna kuna, a ukupno uplaćena sredstva HEP-a iznose milijardu i 160 milijuna kuna. Razliku od 228 milijuna kuna čini ukupan prinos od početka rada Fonda. Ministar Vrdoljak pojasnio je da Izvješće obuhvaća poslove vezano uz rad Fonda na provedbi Projektnog zadatka izrade 3. revizije Programa razgradnje NE Krško u skladu s Međudržavnim ugovorom između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa u vezi s ulaganjem, iskorištavanjem i razgradnjom Nuklearne elektrane Krško. Fond je pokrenuo aktivnosti za uspostavu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada temeljem Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, rad na prikupljanju i ulaganju sredstava kao i izvješće o financijskom poslovanju i rezultate poslovanja u 2014. godini. „Brinemo o budućnosti“, zaključio je ministar.

Dana je suglasnost Ministarstvu uprave za sklapanje Ugovora o pohrani Središnjeg državnog portala s Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT). Ministar uprave Arsen Bauk kazao je da su financijska sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osigurana na razdjelu Ministarstva financija, u iznosu od 1.376.150 kuna.

Ministar financija Boris Lalovac izvijestio je da se na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu Ministarstvu unutarnjih poslova odobrava iznos od 4.018.508,57 kuna, za podmirenje troškova vezanih uz zbrinjavanje izbjeglica. Također, na teret Posebnog dijela Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu odobrava se Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje iznos od 3.734.137,26 kuna, za podmirenje troškova vezanih uz zbrinjavanje izbjeglica.

Vlada je donijela i Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu. Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu osigurana su na stavkama Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 20 milijuna kuna. Za programe i projekte iz područja obrazovanja i znanosti osigurano je 5.350.000,00 kuna, dok je programima i projektima iz područja zdravstva namijenjeno 5.260.000,00 kuna. Za programe i projekte iz područja kulture osigurano je 5.000.000,00 kuna, a iznos od 4.390.000,00 kuna namijenjen je programima i projektima iz ostalih područja, a oni se uglavnom odnose na infrastrukturu.

Izvor: https://vlada.gov.hr