Tiše, čišće, jeftinije i praktičnije

jastrebarsko grad 2

S ciljem smanjenja onečišćenja, Grad Jastrebarsko u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost realizira projekt nabave 15 električnih bicikala koji će biti na raspolaganju svim građanima...

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prošle je godine objavio Javni poziv za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu. Pravovremenom prijavom projekta ’’E-Jaska’’, Grad Jastrebarsko iskoristio je priliku i tako ostvario sufinanciranje nabavke 15 električnih bicikala u vrijednosti od oko 225 tisuća kuna.

"S ciljem smanjenja onečišćenja pravovremeno smo prijavili projekt električnih bicikala te tako ostvarili sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša od 40%, odnosno oko 92 tisuće kuna" – rekao je Velimir Kokot, viši stručni suradnik za EU projekte.

Naime, projekt "E-Jaska" podudaran je sa Strategijom razvoja Grada Jastrebarskog, Strategijom razvoja Zagrebačke županije, ali i Strategijom razvoja Ministarstva turizma RH do 2020. godine koja kao proizvod s izraženom perspektivom razvoja ističe upravo cikloturizam. Znatno smanjenje zagađenja okoliša, trošenje fosilnih goriva, buke na području Grada i prometnih gužvi samo su neki od ciljeva ovog projekta.

Od 15 novih električnih bicikala snage motora do 250 W, 6 će biti gradskog tipa, a 9 brdskog. Bicikli će tako biti na raspolaganju svim građanima Jaske, jaskanskim turistima za obilazak po Gradu ili znamenitosti oko Grada (turističke ture po jaskanskoj vinskoj cesti), kao i zaposlenicima gradske uprave i turističke zajednice za tiše, čišće, jeftinije i praktičnije obavljanje svakodnevnih poslovnih obveza.

"Uz vrtić u Desincu, energetsku učinkovitost obiteljskih kuća, mobilno reciklažno dvorište i drugo, ovo je još jedan u nizu projekata koji Grad Jastrebarsko provodi u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Trenutno pripremamo i nove projekte što je dokaz da Grad itekako vodi brigu o zaštiti okoliša, prirode, energetske učinkovitosti, ali i o traženju drugih izvora financiranja!", zaključio je Gradonačelnik Novosel.

Izvor: http://www.jastrebarsko.hr/