Školska dvorana u Granešini

os granesina nova skola

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić održao je jučer radni sastanak u OŠ Granešina na temu izgradnje školske sportske dvorane i utvrđivanja hodograma aktivnosti kako bi se učenicima osiguralo kvalitetno održavanje tjelesnog odgoja...

Dvorana će biti u funkciji u rujnu 2016., odnosno do početka školske godine 2016./2017.

U tijeku je ishođenje posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu koja bi trebala biti ishođena do kraja lipnja. Paralelno s time započeo je postupak izrade glavnog projekta i troškovnika kao podloge za raspis javnog nadmetanja u rujnu, a nakon ishođenja građevinske dozvole, radovi bi počeli potkraj ove godine.

Dvorana će biti namijenjena pretežno potrebama učenika OŠ Granešina, a vanjski sportski tereni i za potrebe tamošnjih stanovnika. Riječ je o dvorani koja je ocijenjena prioritetnom investicijom i koja će sa zgradom škole biti spojena pothodnikom - sigurnom i toplom vezom. Uz gradonačelnika Milana Bandića sa suradnicima, sastanku su prisustvovali ravnatelji osnovnih škola s područja Gornje Dubrave, predsjednik Gradske četvrti Miroslav Miličević i drugi predstavnici mjesne samouprave.

Izvor: http://www.zagreb.hr/