Projekt vrijedan milijun kuna

projekt vrijedan milijun kuna

U novu je godinu Grad Lepoglava ušao potpisavši s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije ugovor vrijedan 1.147.500 kuna namijenjenih financiranju izrade projektne dokumentacije za projekt "Tehnološki centar drvne industrije"...

Ugovor koji su potpisali ministar regionalnog razvoja Branko Grčić i lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić još je jedan korak u realizaciji projekta vrijednog oko 50 milijuna kuna. Dobivena sredstva potpore omogućit će izradu projektne dokumentacije i stvaranje preduvjeta za prijavu projekta "Tehnološki centar drvne industrije" na europski Fond za regionalni razvoj.

- Vrijednost projekta je 1.147.500 kuna s PDV-om. Od toga Grad Lepoglava sudjeluje s 15 posto svojih sredstava, a 85 posto sredstava osigurava Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. To je druga faza u izradi navedenog projekta, a obuhvaća izradu glavnog projekta s dobivanjem građevinske dozvole – pojasnio je gradonačelnik grada Lepoglave Marijan Škvarić potpisujući Ugovor o sufinanciranju u nazočnosti voditelja projekta Damjana Županića i voditelja gradskog Projektno razvojnog ureda Emila Tkaleca.

Dakle, od ukupnih 1.147.500 kuna, Grad Lepoglava će osigurati 172.125 kuna, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 975.375 kuna za izradu projektne dokumentacije za što će natječaj biti raspisan tijekom siječnja.

- Ovaj projekt Grada Lepoglave nije samo lokalnog već i regionalnog karaktera pa se zahvaljujem Varaždinskoj županiji koja ga je također prepoznala i uvrstila na listu projekta kojima će pružiti potporu. Projekt će imati i nacionalnu komponentu budući da u okviru projekta želimo za područje cijele Hrvatske definirati nove smjerove razvoja drvne industrije i to nove smjerove u tehnologiji, u dizajnu, u pristupu marketingu, dobivanju certifikata i u svemu onom što drvnoj industriji treba da bude konkurentnija na globalnom tržištu – istaknuo je gradonačelnik Škvarić zahvalivši se pri tom i Ministarstvu gospodarstva te Ministarstvu poljoprivrede koja su također dala potporu ovom projektu. Uz njih, potporu projektu dao je i Hrvatski klaster konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora, dok su na listi projektnih partnera, uz navedena ministarstva, Hrvatska gospodarska komora, Varaždinska županija, privatne tvrtke iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Austrije, Drvni klaster, Friuli inovazionne centar iz Udina, Agencija za ekonomski razvoj ZEDA iz Zenice te Fakultet organizacije i informatike i Šumarski fakultet.

- Ono što želimo je da ova faza projekta u kojoj ćemo dobiti građevinsku dozvolu bude realizirana do sredine 2015. godine kako bismo se odmah mogli kandidirati prema EU fondovima. Nadamo se da ćemo za nekoliko godina moći reći da smo na području grada Lepoglave, zahvaljujući našem znanju i viziji, napravili objekt koji će itekako pomoći razvoju drvne industrije, ne samo na lepoglavskom i županijskom području, već cijeloj Hrvatskoj, budući da smo, kao i uvijek kod planiranja naših projekata, uz lokalnu u obzir uzeli regionalnu i nacionalnu komponentu – zaključio je gradonačelnik Škvarić ističući još jednom snažnu potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Inače, dosad je u realizaciji projekta uspješno odrađeno nekoliko faza – od same pripreme projekta do izrade idejnog rješenja Centra površine 5.000 četvornih metara na kojima će se prostirati radionica, skladište i sušara, laboratoriji te uredski prostori. Važno je istaknuti da će objekt biti energetskog A+ razreda i koristiti obnovljive izvore energije. Centar će direktno zapošljavati sedmero ljudi koji će raditi u laboratorijima i tehnološkom parku, dok će indirektno, preko korisnika usluga, biti više od 500 zaposlenih.

Uz Tehnološki centar drvne industrije, još su dva strateška projekta Grada Lepoglave – Centar za posjetitelje "Centar pavlina" i Centar bioraznolikosti, dobili potpore resornih ministarstava što će omogućiti njihovu implementaciju.

Time je Grad Lepoglava još jednom potvrdio svoj status grada projekata.