Obilazak gradilišta nove škole

obilazak-gradilista-nove-skole

Sisačko-moslavački dožupani Zdenko Vahovec i Ivan Nekvapil sa suradnicima su se danas priključili gradonačelniku Popovače Josipu Miškoviću, njegovim suradnicima i gradskim vijećnicima u obilasku gradilišta nove osnovne škole sa sportskom dvoranom...

Nositelj ovog projekta je Sisačko-moslavačka županija, a partneri SMŽ i Grad Popovača. Ukupni proračun projekta je 57,5 milijuna kuna.

Škola će imati 20 učionica i praktikuma, te 10 kabineta, kapacitiranih za 500 učenika u jednoj smjeni. Škola će sa svim pratećim prostorima imati 4.377 m2, dok će sportska dvorana imati 2.892 m2, kojima će se, osim nastave tjelesne i zdravstvene kulture, zadovoljati potrebe za sportom građana i mladih općine Popovača. U sklopu sportske dvorane bit će izgrađeno i fiksno gledalište sa 500 mjesta.

Kroz sve protekle godine kontinuirano se ulagalo i u održavanje postojeće Osnovne škole Popovača, a sve kako bi se održao i povećao standard i nesmetani rad škole.

                Izvor: http://www.smz.hr/site/