Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija zajednički rješavaju problem klizišta

klizista

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, župan Međimurske županije Matija Posavec i župan Varaždinske županije Predrag Štromar potpisali su u Krapini u četvrtak, 22. siječnja 2015. godine Sporazum o partnerstvu na projektu "Sustavno upravljanje klizištima"...

Osim Sporazuma, trojica župana potpisali su i Dopise koji će biti upućeni Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture za financijsku pomoć spomenutom projektu i sanaciju klizišta.

Ovo je prvi korak sa kojim ove tri sjeverozapadne županije Hrvatske zajednički kreću u rješavanje problema klizišta, koja su u posljednjih nekoliko godina na području tih županija uzrokovale štetu veću od 150 milijuna kuna.
Župan Željko Kolar izjavio je nakon potpisivanja da Sporazum predviđa pristup problematici klizišta sa znanstvene i stručne strane. "Odlučili smo se na sporazum kojim se počinjemo baviti klizištima na stručnoj i znanstvenoj bazi, da se neke stvari predvide i da se vidi što se može dogoditi. Da u to uključimo institute, fakultete i sredstva iz strukturnih i kohezijskih fondova (EU)". Zatražit ćemo i od Vlade Republike Hrvatske i resornih ministarstava da osiguraju određena sredstva u proračunu za 2015. godinu i da nam pomognu sanirati klizišta na području triju županija, gdje se nalazi preko 90 posto svih klizišta u Hrvatskoj. Također ćemo tražiti i pomoć u financiranju projekta sustavnog upravljanja klizištima”, rekao je župan Kolar.
Osim župana Kolara, i župan Varaždinske županije Predrag Štromar računa na značajnu potporu iz fondova Europske unije, koji je dodao da postoje dva modela rješavanja problema klizišta, od kojih je jedan kratkoročni i predviđa sanaciju svih postojećih klizišta na sjeveru Hrvatske, za što bi prema njegovim riječima, bilo potrebno između 40 i 50 milijuna kuna. Drugi model je da se spomenutim Sporazumom počne problemom baviti sa stručne strane te da se osiguraju sredstva iz fondova EU, pri čemu se očekuje potpora Vlade Republike Hrvatske i i resornih ministarstava.
Župan Međimurske županije Matija Posavec zaključio je da zajednički nastup tri župana sa sjevera Hrvatske stvara pretpostavku bržeg i kvalitetnijeg rješavanja problema klizišta. Župan Posavec napomenuo je da je od velike važnosti detektirati postojeća ali i potencijalna klizišta, jer prevencijom i dobrim planiranjem mogu se predvidjeti neočekivane situacije. „Ovo je način kako se konkretno rješavaju problemi, zajedničkim nastupom triju čelnih ljudi uspješnih županije koje zajedno imaju gotovo pola milijuna stanovnika. Ovo je problem naših građana, pa nam je stoga i prioritet. Uvjeren sam kako ćemo nakon ovakvih sastanaka i donesenih odluka suradnjom županija još čvršće, energičnije i hrabrije kandidirati projekte za sredstva nacionalnih i europskih fondova“, rekao je župan Posavec.
Potpisivanju Sporazuma nazočili su i pročelnik Upravnog odjela Krapinsko-zagorske županije za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Luka Čuljak te pročelnik Upravnog odjela Međimurske županije za poslove župana Alen Kajmović i pročelnik Upravnog odjela Međimurske županije za gospodarske djelatnosti Darko Radanović.

Izvor: http://www.kzz.hr/