100 tisuća kuna za projekt međugeneracijske solidarnosti

prelog grad4

Temeljem Javnog poziva za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje projekata EU na regionalnoj i lokalnoj razini koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, na koji se Grad Prelog javio s projektom „Jačanje međugeneracijske pomoći u lokalnoj zajednici – Medgen Borza“, Gradu Prelogu su dodijeljena sredstva u iznosu od 101.463,41 kuna...

Na temelju odluke o odobrenju sredstva za sufinanciranje provedbe EU projekata, navedeni projekt zadovoljio je sve kriterije pravilnika te je odabran za sufinanciranje. Grad Prelog je kroz 2014. i 2015. godinu u sklopu prekograničnog programa OP Slovenija-Hrvatska 2007-2013. provodio projekt Jačanje međugeneracijske pomoći u lokalnoj zajednici – Medgen Borza čiji je iznos vezan uz Grad Prelog iznosio 966.317,96 kuna, od čega je Gradu Prelogu iz EFRR sredstva osigurano 821.370,31 kuna.

Ostatak od 15 % vrijednosti projekta u svom Proračunu osigurao je Grad Prelog. Preko navedenog projekta je u Prelogu adaptiran objekt koji je u vlasništvu Grada, u njemu je uspostavljen novi Međugeneracijski centar – Dječja kuća Prelog te je osposobljeno preko 40 volontera za rad sa djecom i starijim osobama.

Budući da Grad Prelog spada u III. skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti, udio učešća u sufinanciranju Korisnika iz sredstava Fonda iznosi 70 % od ukupnog vlastitog učešća. Cjelokupan iznos koje je temeljem projekta osigurava Grad osiguran je u proračunu za ovu godinu, tako da sredstva „oslobođena“ ovom odlukom biti iskorištenja za druge društvene programe i projekte.

Izvor: http://www.prelog.hr/