Potpisana EU povelja o ravnopravnosti spolova

zagreb zupanija

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić potpisao je Europsku povelju o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini...

Potpisivanjem Povelje Zagrebačka županija izrazila je političku volju za implementaciju politike ravnopravnosti spolova u sve segmente političkog, gospodarskog, društvenog i kulturnog života, sukladno svojim nadležnostima. Ovim potpisom Zagrebačka županija našla se u društvu 1500 lokalnih i regionalnih vlasti iz 32 države koje su se obvezale na provođenje odredbi Povelje.
Inače, Europsku povelju o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini, donijelo je Vijeće europskih općina i regija (CEMR), koje predstavlja najveću organizaciju lokalnih i regionalnih vlasti u Europi, a čini je 57 organizacija koje predstavljaju lokalnu i regionalnu razinu teritorijalne organizacije svake države.
Europska Povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini pokrenuta je 2006. godine na 6. Europskoj ministarskoj konferenciji Vijeća Europe i na sjednici Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta. Europskom poveljom CEMR želio je dodatno potaknuti lokalne i regionalne vlasti na implementaciju politike ravnopravnosti spolova u praksi i to političkim obvezivanjem, tj. potpisivanjem Povelje.

Izvor: www.zagrebacka-zupanija.hr