Besplatna pravna pomoć

koprivnica grad

04. svibnja 2016. godine Grad Koprivnicu će posjetiti studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu koji u sklopu projekta Pravne klinike pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima...

Dežurstvo u Gradskoj vijećnici, Zrinski trg 1, Koprivnica je od 10-12 sati.

Besplatnu pravnu pomoć mogu zatražiti svi zainteresirani građani kojima je pravna pomoć potrebna, a svi zainteresirani građani kojima je pravna pomoć potrebna mole se da sa sobom ponesu fotokopiju osobne iskaznice kao i fotokopiju dokumentacije vezane uz pravni problem.

Klinika u prvom redu pruža pravne savjete, pomažući korisnicima da se snađu u pravnim problemima s kojima se suočavaju. Osim toga, klinika može pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnom i drugim postupcima. Ponekad, kliničari se mogu uključiti i u planiranje nastupanja u upravnim i sudskim postupcima, a Klinika može pomoći i u povezivanju s odvjetnicima. U svom radu Klinika se ravna odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i Pravilnika o studiranju.

Studenti samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im po potrebi savjetom pomažu akademski mentori – suradnici, znanstveni asistenti i profesori.