4 milijuna kuna za hitnu medicinu

zg182

Kako bi osigurala ujednačenu dostupnost hitne medicinske pomoći svim stanovnicima, Zagrebačka županija izdvojit će 4 milijuna kuna vlastitih sredstava za sufinanciranje rada hitne pomoći...

Naime, Zagrebačkoj županiji, temeljem Mreže hitne medicinske pomoći koju je donijelo Ministarstvo zdravlja, dodijeljeno je svega 30 T1˟ timova hitne medicine, dva punkta dežurstva, 10 T2 timova hitne medicine, te 24 tima saniteta čime je nemoguće osigurati ujednačenu dostupnost i kvalitetu ove zdravstvene djelatnosti za sve stanovnike.
S obzirom da zahtjevi Zagrebačke županije za izmjenu mreže hitne medicine prema resornom Ministarstvu do sada nisu uvaženi, Zagrebačka županija će i ove godine sufinancirati rad dodatnih 10 T1 timova te 6 timova saniteta za što će se osigurati 4 milijuna kuna. Pojedini gradovi i općine također su uključeni u sufinanciranje hitne medicine.

Izvor: http://www.zagrebacka-zupanija.hr/