Druga faza radova na projektu „Utvrda Grebengrad“ u Novom Marofu

marof

Prije pet godina, Grad Novi Marof u suradnji s Ministarstvom kulture, sa skromnim financijskim sredstvima počeo je s radovima radi zaustavljanja daljnjeg drastičnog propadanja utvrde Grebengrad, kao zaštićenog kulturnog dobra. Grebengrad je druga utvrda po veličini u Zagorju i jedna od najvećih u Hrvatskoj... 

Grad Novi Marof prijavio je projekt Utvrda Grebengrad na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za trogodišnje financiranje i udovoljio njegovim uvjetima.

Ministarstvo je već 2013. godine osiguralo 400.000,00 kuna za program zaštite kulturnog dobra „Novi Marof, Utvrda Grebengrad" – za građevinsku sanaciju kapele, a sada je odobreno još 500.000,00 kuna za drugu fazu radova tj. sanaciju sjevernog i zapadnog zida.
Ovdje je riječ o bagatelnoj nabavi te se početak radova predviđa već tijekom kolovoza. Preostaje još zadnja, treća faza radova u 2015. godini kad se očekuje još 500.000,00 kuna.

Grad je dužan predočiti prethodno odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela za radove odobrene programom/projektom, osigurati stručni nadzor sukladno važećim propisima te o početku radova i odabiru izvoditelja radova obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel. Izvoditelj mora imati rješenje Ministarstva kulture o dopuštenju izvođenja radova na kulturnim dobrima sukladno članku 100. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Unatoč prozivkama oporbe, u Gradu Novom Marofu očito se ne staje s realizacijom gradskih projekata. Gradonačelnik Darko Hrenić nastavlja sa privlačenjem financijskih sredstava za gradske projekte, kako one infrastrukturne tako i one kulturne. Jako je zadovoljan ovom odlukom ministarstva i smatra da je ovo izuzetno vrijedno ulaganje s obzirom na važnost utvrde Grebengrad na novomarofskom području, a i šire.