4. Energetski dan Krapinsko-zagorske županije

4-Energetski-dan-Krapinsko-zagorske-zupanije

U četvrtak, 10. srpnja, u Krapini je obilježen četvrti po redu Energetski dan Krapinsko-zagorske županije. U sklopu obilježavanja navedenog dana, u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta održana je Energetska konferencija na kojoj su predstavljeni energetski projekti Krapinsko-zagorske županije...

Župan Željko Kolar istaknuo je da je Krapinsko-zagorska županija jedan od lidera u Republici Hrvatskoj kad je u pitanju energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije što potvrđuje i činjenica da je ove godine dobila prestižnu međunarodnu nagradu Energy Globe za energetsku učinkovitost, za projekt energetske obnove 10 osnovnih škola na području županije, u što je u posljednjih šest godina uloženo oko 24 milijuna kuna. Značajna pažnja pridaje se i da se podigne razina energetske učinkovitosti u privatnom sektoru, u što je u protekle tri godine uloženo preko 7 milijuna kuna. Jedan od najvažnijih projekata u narednom periodu je Masterplan javne rasvjete, kojeg Županija realizira zajedno sa zagorskim jedinicama lokalne samouprave, a kojeg će sa Zagrebačkom županijom kandidirati na EU fondove. Osim predstavljanja energetskih projekata na području Krapinsko-zagorske županije, u sklopu konferencije upriličeno je i svečano uručivanje 42 energetska certifikata - za zgrade 25 osnovnih i 8 srednjih škola te 9 zgrada županijskih domova zdravlja. Riječ je o certifikatima koji daju osnovnu informaciju o tome koliko je zgrada energetski učinkovita, odnosno u kojem se energetskom razredu nalazi, a koji predstavlja osnovu za daljnje ulaganje u energetsku obnovu objekta. U sklopu Energetskog dana Krapinsko-zagorske županije održan je i Energetski Sajam, na kojem su svoje proizvode kroz direktnu komunikaciju sa građanima predstavili izlagači sa područja Krapinsko-zagorske županije i šire.

Izvor: http://www.kzz.hr/