Odabrani najljepši balkoni Doma za starije i nemoćne Varaždin

Odabrani-najljepsi-balkoni-Doma-za-starije-i-nemocne-Varazdin

Ocjenjivanje najljepšeg balkona u Domu za starije i nemoćne Varaždin, održava se već tradicionalno 35 godina, od osnivanja Doma...

Po prvi puta, izboru je nazočio i zamjenik župana Varaždinske župana, Alen Kišić, koji je ujedno bio i član stručnog ocjenjivačkog žirija. Riječ je o manifestaciji koja motivira korisnike da brižno njeguju cvijeće na svojim balkonima, te da vode brigu o okolišu ustanove u kojoj su smješteni. U sklopu manifestacije održan je prigodni program u izvedbi korisnika Doma, nakon kojeg je uslijedilo proglašenje pobjednika. Zamjenik župana uručio je nagrade i priznanja korisnicima s najljepšim balkonima. To su ove godine: Agata Colnarić, Stjepan Petric, Marko Pavičić, Ljudmila Detić i Đurđica Cerovečki. Unatrag 15 godina, uvedena je i kategorija koja ocjenjuje uređivanje okoliša, pa je tako i domska Eko grupa nagrađena prigodnim poklonima od strane ravnateljice Doma za starije i nemoćne Varaždin, Vesne Vidović Oreški.

Izvor: http://www.varazdinska-zupanija.hr/