Turizam kao okosnica Međimurske županije

Turizam-kao-okosnica-Mediimurske-zupanije

Pet projekata iz programa „Turističkih potpora Međimurske županije u 2013. godini" predstavljeno je u srijedu, 09. srpnja, na imanju Seljačkog domaćinstva i vinogradarstva Vere Turk u Vučetincu...

Uz bespovratnu financijsku potporu Međimurske županije, ti su projekti danas ili dovršeni ili su pred samim završetkom, čime je Međimurje kao turistička destinacija obogaćena za pet novih turističkih proizvoda koji već aktivno sudjeluju na tržištu. "Rebalansom proračuna u 2013. godini su osigurana sredstva za njegovu provedbu, te je nakon nekoliko godina na taj način Županija ponovno počela podupirati turističke projekte." – istaknuo je župan Matija Posavec. To su: Turistička zajednica Općine Sveti Martin na Muri, Vinogradarstvo i podrumarstvo Tomšić, OPG Novak-Posavec Marija, Vera Turk, Seljačko domaćinstvo i vinogradarstvo te OPG Šardi Tatjana. Također ovo je bila i prilika da se predstave i projekti koje je Hrvatska turistička zajednica odlučila popratiti financijskim sredstvima. Najveći dio odobrenih sredstava ciljano je dodijeljen projektima cikloturizma na području Međimurske županije što je samo potvrda dobrog smjera razvoja turizma u županiji. Tako je Uređivanje i označavanje sustava međimurske biciklističke mreže pojedinačno dobio najviše sredstava u Hrvatskoj i to 350.000 kuna od ukupno dodijeljenih 605.000,00 kuna za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima. Manifestacija Porcijunkulovo kao i Svjetsko prvenstvo u lovu ribe udicom na plovak su dobili 65.000,00 kuna, kao potpomognuta događanja, dok je za projekte koji su se ili će se kandidirati za EU fondove odobreno 440.659,41 kuna.

Izvor: http://www.medjimurska-zupanija.hr/