Predstavljena destinacijska menadžment kompanija za Međimursku županiju

Predstavljena-destinacijska-menadzment-kompanija-za-Medimursku-zupaniju

U četvrtak, 17. srpnja, Vijeće Turističke zajednice Međimurske županije predstavilo je destinacijsku menadžment kompaniju izabranu javnim pozivom za Međimursku županiju koja će upravljati komercijalnim dijelom portala Visit Međimurje (www.visitmedimurje.com)...

To uključuje odgovaranje na upite zainteresiranih kupaca/turista, kreiranje turističkih paketa i promociju portala u suradnji s TZMŽ-om, kreiranje i prodaju na domaćem i inozemnom tržištu turističkih paketa koji najmanje u 90% sadržaja uključuju ponuđače turističkih usluga, turističke atrakcije i različita događanja iz Međimurske županije, organizacija prihvata i informiranja gostiju u Međimurskoj županiji, promoviranje Međimurja kao turističke destinacije u vlastitim promotivnim alatima te brigu o turističkim proizvodima koje kreira sustav turističkih zajednica samostalno i u suradnji s menadžment kompanijom. Riječ je o putničkoj agenciji Etno art travel, Malo selo d.o.o. koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu u turizmu, ali i koji su jedini mogli, u ovom trenutku, zadovoljiti sve oštre kriterije koji su se pred njih stavili. Uloga putničkih agencija u tom procesu je izuzetno važna kao bi se rezultati rada javnog sektora i ponuđača turističkih usluga oplodila na tržištu kroz jednostavne ili složene turističke proizvode. Tom je prilikom predsjednik Turističkog vijeća i župan Međimurske županije Matija Posavec ujedno iznio podatke o dodijeljenim sredstvima Hrvatske turističke zajednice međimurskim projektima u 2014. godini te naglasio da je cikloturizam kao jedan od temelja budućih turističkih aktivnosti u Međimurju prepoznat i u HTZ-u te je zbog toga u Međimurje došlo po jednom projektu najviše sredstva u Hrvatskoj, 350.000,00 kuna za uređenje i označavanje sustava međimurske biciklističke mreže.

Izvor: http://www.medjimurska-zupanija.hr/