Grad Čakovec poziva studente za dostavu dokumentacije

cakovec

Korisnici stipendije grada Čakovca trebaju do 31. listopada 2014. godine dostaviti sljedeće dokumente: potvrdu o upisu u narednu godinu studija,...

potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine studija i potvrdu fakulteta o broju ostvarenih ECTS bodova kako bi mogli nastaviti primati stipendiju i u akademskoj godini 2014./2015. Studenti koji su koristili mirovanje isplate moraju dostaviti potvrdu o upisu u narednu godinu studija, potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena i ostvarenim bodovima ( ECTS bodovi) na studiju i pisanu zamolbu Komisiji za stipendije kako bi mogli nastaviti primati stipendiju. Uvjerenja, potvrde i zamolbe dostavljaju se u: Upravni odjel za društvene,protokolarne i europske poslove, Odsjek za društvene poslove, Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, (soba br. 105). Dokumentaciju možete dostaviti osobno ili poštom na navedenu adresu. Ukoliko imate nejasnoće u vezi dostave dokumentacije, dodatna objašnjenja možete dobiti na brojeve telefona 314-941 ili 099 317 3241(Silva Raonić, mag.paed.)

Izvor: http://www.cakovec.hr/