Grad Čakovec financira nabavu udžbenika samo za učenike slabijeg materijalnog stanja

Cakovec-financira-nabavu-udzbenika

Grad Čakovec u školskoj će godini 2014./2015. za učenike osnovnih škola s područja Grada Čakovca sufinancirati i financirati nabavu obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava samo onim učenicima koji su slabijeg materijalnog stanja...

U potpunost će financirati nabavu udžbenika učenicima iz obitelji u kojima su mjesečni neto prihodi manji od 1.500,00 kuna po članu obitelji. Učenicima iz obitelji u kojima su mjesečni neto prihodi manji od 2.000,00 kuna po članu obitelji, nabava udžbenika bit će sufinancirana u iznosu od 50 % ukupnih troškova. Svi oni gdje je prihod po članu veći od 2.000,00 kuna mjesečno nemaju pravo na sufinanciranje nabavke udžbenika. Financiraju i sufinanciraju se samo udžbenici za obvezne predmete koji su navedeni u Nastavnom planu i programu za osnovnu školu. Popunjene zahtjeve i traženu dokumentaciju roditelji ili skrbnici čija djeca ostvaruju pravo na udžbenike, a pohađaju škole na administrativnom području Grada Čakovca (I., II., III. osnovna, OŠ Ivanovec, OŠ Kuršanec i COO Čakovec), dostavljaju u škole, dok djeca s područja Čakovca koja pohađaju škole u Šenkovcu i Strahonincu, popunjene zahtjeve i traženu dokumentaciju predaju u Gradskoj upravi. Krajnji rok za predaju prijava je 5. rujna 2014. godine.

Izvor: http://www.cakovec.hr/