Čakovec smanjuje komunalni doprinos

Cakovec-smanjuje-komunalni-doprinos

Nakon stalnog povećanja troškova režija, napokon je donesena jedna odluka o smanjenju...

Na 8.sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca donesena je odluka da će se iznos komunalnog doprinosa smanjiti za 30% onim investitorima koji će u roku od šest mjeseci od dobivanja uporabne dozvole na neodređeno vrijeme zaposliti više od deset ljudi, a onima koji dograđuju postojeće objekte kako bi proširili proizvodnju iznos se smanjuje za 50%. Također, potiče se i gradnja energetski učinkovitih objekata, i to na način da se za gradnju kuće energetskog razreda „A+" i više, iznos komunalnog doprinosa smanjuje za 25%, dok se 15% smanjuje iznos komunalnog doprinosa za kuće „A" razreda. Oslobađanje plaćanja dijela komunalnog doprinosa potrebno je zatražiti pisanim putem. U roku od 15 dana po ishođenju uporabne dozvole potrebno je dostaviti dokaz o energetskom razredu objekta tj. certifikat o energetskim svojstvima zgrade. Na ovaj način Grad Čakovec poduzetnicima koji otvaraju nove ili dograđuju stare proizvodne pogone smanjuje troškove investicije, ali ih i potiče na ulaganja. Isto tako, građanima i investitorima koji vode računa o potrošnji energenata i s time povezanom zaštitom okoliša, smanjenjem komunalnog doprinosa smanjuje se konačna cijena izgradnje kuća i stanova.

Izvor: http://www.cakovec.hr/