Za „Utvrdu Grebengrad“ 500.000,00 kuna

utvrdagrebengrad

Grad Novi Marof već nekoliko godina radi na zaustavljanju propadanja utvrde Grebengrad...

Grad je prijavio projekt „Utvrda Grebengrad“ na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za razdoblje 2013.-2015. godine. Nakon razmatranja velikog broja pristiglih zahtjeva, izvršene procjene prioriteta i potreba Program „Novi Marof, Utvrda Grebengrad“ uvršten je u Program financiranja zaštite kulturnih dobara za razdoblje 2013.-2015. na temelju kojeg će biti uloženo ukupno 1.400.000,00 kuna u obnovu utvrde Grebengrad.

I ove godine Ministarstvo kulture potpisalo je s Gradom Novim Marofom Ugovor o korištenju sredstava za 2015. godinu prema kojem će se Gradu doznačiti 500.000,00 kuna.
„Ovim ulaganjem ne staje obnova Grebengrada. S obzirom na važnost ovog lokaliteta, utvrdu Grebengrad prijavili smo i na poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i za 2016. godinu“, izjavio je gradonačelnik Siniša Jenkač.