Vreme pred Vuzem i za sam Vuzem

vuzemnp

U knjizi Novogradske priče za sečanje i pripovedanje Marija Bukovčan opisala je uskrsne običaje u Novigradu Podravskom...

CEDULJE

Tjedan dan prije Žalosnoga petka išli smo na farof po cedulje za spoved. Za te cedulje nosili smo na farof pšenicu ili melju za pečenje hostije. Te tjeden je župnik išel po selu spovedati betežnike. Župnik neje imal auta nego so on i zvonar išli pešice. Putem so zvoneli, to je bil znak da župnik nosi hostiju. Koga god bi sreli, bilo muške ili žene, saki bi kleknol na zemlju, prekrižil se i išel dalje. Tak je negda bilo…

CVETNA NEDELJA ILI CVETNICA
Na Cvetnu nedelju je bila svečana meša i blagoslov cvetja. Nosili smo grančice drenka i cice mačke na posvetu. Prešencija je išla okolo Cirkve i nazaj v Cirkvu po blagoslov. Dok smo došli doma te posvečene grane smo zateknoli za zrcalo vu prve iže. Dok bi grmelo, otrgli bi malu grančicu i deli ju na jogenj da nas čuva od groma i zla vremena.

VELIKI TJEDEN
V pondeljek, tork, sredu i četrtek meše so bile rano ob 8 vur.

VELIKI ČETRTEK
Na Veliki četrtek se obilježavala Isusova poslednja večera, a na slavu svezali so se zvonci i orgulje više neso igrale do Velike subote.

VELIKI PETEK
Na Veliki petek je veliki post i nikaj se ne dela, pogotovo ne na polju. Negda se dopoldan ne nikaj jelo, a za obed smo imali kašnjake s koščičnem oljem, gra ili krumpera na šalatu, a za večer kuvale so se suve slive i ruške. Obredi so počinjali popoldan ob tri vure. Pevački zbor je popeval Muku Isusovu. Posle obreda Isusa so položili v grob koji je bil oblečen v belo platno. Oko groba je bilo puno živoga cvetja, a kre groba, sa sakoje strane, stal je jeden stražar. Bili su oblečeni vu vatrogasnu opravu, a menjali so se sake dve vure. Bilo je postavljeno klecalo gde so dve dekle klečale i moljile čislo i križni put i one so se isto menjale sake dve vure. Ispred groba bilo je raspelo. Tu smo se moljili i govorili smo da idemo kušuvati Bogeka. Glavna vrata na Cirkvi so bila zaprta pa smo išli na mala vrata. Popoldan so v Cirkvu išle žene i deca, a na večer ob sedem vur župnik je predekuval i onda so dovađali ljudi jer so več naranili živinu. Popevale so se korizmene pesme: Puče moj, Smiluj se meni Bože, Častimo te Križu Sveti, Stala Majka pod raspelom i druge korizmene pesme.

VELIKA SUBOTA
Na Veliku subotu Cirkva je bila otprta rano od osem vur. Stražari kraj groba bili so na straži, a dekle pri grobu moljile so Boga i menjale se sake dve vure. Cel den je bilo dosta sveta, a najviše so dovađale mame z malom decom, školska deca i si drugi, kak je što imal čas. Ob šest vur navečer počeli so obredi, pred Cirkvom je zvonar nakuril jognja nad kojem je velečasni moljil, posvetil z svetom vodom, nakadil z tamjanom i na tom jognju se najpredi vužgala vuzmena sveča. Tem obredom počelo je Isusovo uskrsnuče. Išla je prešencija okolu parka kraj Cirkve. Najprije je išel križ kojega je nosil miništrant, za njem školska deca z svojemi učitelji, iza dece ljudi, mladi, stari, iza nji tutor koji je nosil Uskrsnuče. Japica Trnskijev z Konaka negda je nosil Uskrnuče, a iza njega so išla četiri stražara koja so nosila Nebo pod kojem je svečenik nosil vuzmenu sveču. Iza so išli miništranti i zvonar, pjevači, žene kruničarke koje so nosile barjaka z Marijinom slikom i iza njejo sav ostali svet. Došli smo v Cirkvu, počela je meša, a na Božju slavu so se odvezali si zvonci, zaigrale orgulje i zapopevale vuzmene pesme i na kraju se popevalo Tebe Boga hvalimo. Dok smo došli doma mama z decom delala je pisance, a mamica so mesili i delali kovrtanje. Prije nego smo išli spat, mama nam je rekla: Najte zabiti koj se zadnji digne z postelje te bo šljaprček. Još i denes pitam svoje četvero unučadi, koj se zadnji digel i pečem kovrtanje.

KOVRTANJ

50 dek melje
10-12 dek putra
1 žučanjek
malo cukora
malo solji

Melju razmrviti z putrom. Dodati žučanjka, solj i cukora. Zamesiti z mlačnem mlekom. Razvaljati na prst debeli mlinec. Rezati po tri trake, sakoju zvaljati i plesti pletenicu. Vrhe pletenice spojiti, premazati z žučanjkom i deti peč.

VUZEM
Bila je rana meša ob sedem vur rano na koju so žene nosile jelo na blagoslov. Nosile so se malo lepše korpe vu koje smo deli kruva, šunku, kuvana jajca, tormana, solj, diganoga kolača z makom i oreji, kovrtanja, flašu vina i flašičku z rakijom i to se je pokrilo z najlepšom stolničkom. Komaj smo dočekali dok so mamica došli od meše kaj smo išli brže jest to posvečeno jelo jer prije nesmo smeli nikaj jesti. Dok smo se najeli, išli smo k veliki meši. Mamica so ostali kuvati obeda. Kuvala se je kokoš z nadevom, sos od tormana, tenfani krumper, juva z domačemi rezanci ili krpicami, štruklji i mazanica z oreji. Popoldan smo išli k večernici. Pred Cirkvom se plesalo kolo i popevale so se starinske pesme. Posle večernice išla so deca z mamom drugi mamici po kovrtanja. I dok smo došli f ižu rekli smo: Faljen Isus mamica! Je l ste nam spekli kovrtanje? Oni bi rekli: Naseveke! Jesem deca, samo ako ste bili dobri kaj vam bodo na ruku mogli. Žene so bile lepo oblečene, imale so morene ili atlasene suknje, na glavi svilenjake i bele štrikance, a muški anjcuge. Za Vuzem smo imali f prve iže najlepše oblečenu postelj. Se je bilo našlingano, nekej z rukom i mašinom i nahekljano, ali se belo. Tak je negda bilo lepo v našemu lepomu Novomugradu. Nekaj se sečam, a nekaj pamtim kaj so mi pripovedali naši stari.

VUZMENI PONDELJEK
Na Vuzmeni pondeljek išlo se pešice na Molve, na proščenje, prek Brezin po stezi i prek Konakov. Popoldan posle, dok so došli doma, dekle so sedele na putu, a k njem so došli dečki z harmonikom rastezačom, igralo se je i plesalo.

BELA NEDELJA ILI MATKANA NEDELJA
Posle Vuzma bila je Bela nedelja ili Matkanica jer so se dekle matkale z vuzmeni pisanci. Jedna je dala dve jajce, a druga najlepšega pisanca. Matkale so se najbolše pajdašice i rekle so: Sad si bomo i matke. Vu Novomugradu živejo još navek matke koje denes imajo i prek sedemdeset let i lepo je čuti dok vele jena druge: Matka, kak si?

Izvor: Knjiga Novogradske priče za sečanje i pripovedanje, Marija Bukovčan