Otvorena izložba "Etno"

otvorena izlozba etno

U Muzeju Croata insulanus Grada Preloga otvorena je izložba "Etno" koju je otvorio gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek. O izložbi je govorila kustosica Muzeja Croata insulanus Grada Preloga Iva Kožnjak...

Na izložbi su izložbeni predmeti etnografske baštine Međimurja iz privatne zbirke Petra Horvata iz Cirkovljana. Putem predmeta na izložbi "Etno" želi se ispričati kakav je bio život u Međimurju prije 100 i više godina.

Kak su to živeli naši "stari"? Pretežno su se gradile šopane hiže od smjese ilovače, slame i pljeve zbijene između dasaka. Hiže su bile vrlo skromne, najčešće sa samo jednom sobom za spavanje i kuhinjom. U dvorištu su se nalazile daščane ili pleterne gospodarske zgrade (klet, škedenj, porma, štala, gnojšnica, zahod, ...). Mještani su se bavili obiteljskim obrtima, ujedno su tako i zarađivali. Pojavili su se kolari, foringaši, tkalci, šopari, splavari, lađari, dravski zlatari, kovači, potkivači, sedlari, nožari, postolari i čizmari, lončari, košaraši, mlinari, licitari, kožari, i mnogi drugi. Najveći broj nekadašnjih zanata pregazilo je vrijeme. Veliki dio proizvoda i alata ovih "arhaičnih" zanata izloženi su na izložbi.

Izvor: http://www.prelog.hr/