Održan korizmeni koncert Ansambla LADO u Krapini

ladokrapina

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO održao je tradicionalnu korizmenu turneju pod nazivom Kalvarija...

Uz koncerte u zagrebačkoj katedrali koji su održani u sklopu 25. manifestacije Pasionska baština, Ansambl je nastupiti i u Čazmi, Križevcima, Krapini, Slavonskom Brodu, Bibinjama, Šibeniku, Dubrovniku i Čilipima.

Kalvariju - oratorij za sol, muški zbor i mješoviti pučki zbor, na temelju hvarskog pučkog pjevanja, posebno je za Ansambl LADO napisao Ljubo Stipišić Delmata. To složeno umjetničko djelo članovi LADA izveli su i u krapinskoj crkvi svetog Nikole 12. ožujka 2016. godine. Koncertu je prisustvovao i gradonačelnik Grada Krapine Zoran Gregurović.

Izvor: http://www.krapina.hr/