Međunarodna suradnja Ekomuzeja

lepoglava245

Nastavljajući jačati međunarodnu kulturnu suradnju grada Lepoglave i lepoglavskih čipkarica s čipkarskim centrima iz Europe te širiti suradnju na području čipkarstva i nematerijalne kulturne baštine, Ekomuzej Lepoglava i ove će godini provoditi nekoliko međunarodnih projekata za koje je potporu dobio od Ministarstva kulture...

Riječ je o programima koji obuhvaćaju promociju i predstavljanje lepoglavske kulturne baštine s UNESCO-ve liste na Festivalu čipke u Idriji te Danima čipkarstva Bosne i Hercegovine kao i gostovanje i sudjelovanje stručnjaka i umjetnika na 21. međunarodnom festivalu čipke u Lepoglavi.

"Programi će omogućiti promocija Lepoglave i lepoglavske čipke kao bogate baštine uvrštene na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Predstavit ćemo se s tradicionalnim lepoglavskim čipkama koje su zaštićene oznakom izvornosti, ali ćemo predstaviti i nove trendove i promjenu tehnike lepoglavske čipke u izradi modernog nakita. Dio programa će se pripremiti u suradnji sa Zadrugom lepoglavske čipke i Snježanom Varović" – pojasnio je predsjednik Udruge Ekomuzej Lepoglava Dejan Bjelivuk.

Ekomuzej Lepoglava priprema još nekoliko programa međunarodne suradnje tijekom godine. Tako će već u lipnju, u partnerstvu s Etnografskim muzejom iz Zagreba, sudjelovati na izložbi u Češkoj i biti dio programa predstavljanja hrvatske nematerijalne kulturne baštine.