Korizmeni koncerti Ansambla LADO

ladokorizma

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO uskoro počinje tradicionalnu korizmenu turneju pod nazivom Kalvarija...

Uz koncerte u zagrebačkoj katedrali koji će se održati u sklopu 25. manifestacije Pasionska baština, Ansambl će nastupiti i u Čazmi, Križevcima, Krapini, Slavonskom Brodu, Bibinjama, Šibeniku, Dubrovniku i Čilipima.

Kalvariju ̶ oratorij za sole, muški zbor i mješoviti pučki zbor, na temelju hvarskog pučkog pjevanja, posebno je za Ansambl LADO napisao Ljubo Stipišić Delmata. To složeno umjetničko djelo Ladovi će umjetnici izvesti u godini u kojoj obilježavamo pet godina otkako nas je napustio ovaj čuveni skladatelj, pjesnik, dirigent, melograf, sakupljač narodnog blaga, obrađivač, voditelj klapa.

Korizma Kalvarija 2016Raspored nastupa:

10. 03. Čazma, župa sv. Marije Magdalene u Čazmi, 19:00

11. 03. Križevci, župa sv. Ane, 19:00

12. 03. Krapina, crkva sv. Nikole, 19:00

13. 03. Slavonski Brod, crkva Presvetog Trojstva, 19:30

14. 03. Bibinje, crkva Velike Gospe, 18:00

15. 03. Šibenik, katedrala sv. Jakova 19:00

16. 03. Dubrovnik, katedrala Velike Gospe, 19:00

17. 03. Čilipi, župa sv. Nikole, 19:00

20. 03. Zagreb, zagrebačka katedrala, 20:00