FOTO: Molvarska večer u čast dr. Ivančanu

kc712017

U organizaciji Hrvatske matice iseljenika, 6. siječnja 2017. godine, u hotelu Podravina u Koprivnici, predstavljena je knjiga Dragutina Kokše "Veliki čovek z Maloga sela"...

Prilika je to bila da se polaznici Zimske škole folklora upoznaju s radom i djelom dr. Ivana Ivančana, molvarca, dugogodišnjeg generalnog i umjetničkog ravnatelja Ansambla narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO. 

Knjigu su predstavili dr. Mario Kolar, Andrija Ivančan i sam autor Dragutin Kokša, program je vodila Snježana Tišljarić, a tamburaški sastav i Folklorna skupina KUD-a Molve predstavili su se pjesmama i plesovima molvarskog kraja.

Posjetitelji su mogli uživati i u izložbi slika Ivana Andrašića, čija slika krasi naslovnicu knjige, te slikama likovne sekcije "Podravka 72" i Likovno kreativnog centra Koprivnica.