Dječje grupe na 51. malim Đakovačkim vezovima

dakovo672017

Dječje grupe KUD-a „Rudar“ Glogovac i KUD-a „Tomislav“ Sveti Ivan Žabno bili su predstavnici Koprivničko-križevačke županije na 51. malim Đakovačkim vezovima...

U Đakovu su u nedjelju, 02. srpnja održani 51. mali Đakovački vezovi. U dječjoj povorci, što je prošla središtem grada od Male crkve do Velikog parka, uz dječje pjesme i plesove, u mimohodu je prodefiliralo više od 1.500 djece i mladih, odnosno 32 skupine iz Đakovštine, drugih dijelova Slavonije, te cijele Hrvatske.
Nakon prolaska središtem grada, na ljetnoj pozornici u Strossmayerovo parku održan je program. Prvi put program Malih vezova pratilo je i desetak edukativnih radionica za djecu u Velikom parku.
Koprivničko-križevačku županiju predstavljale su dječje grupe nižeg uzrasta KUD-a „Rudar“ Glogovac i KUD-a „Tomislav“ Sveti Ivan Žabno.
Mali Glogovčani, predstavili su se igricama, brojalicama, pjesmama i plesovima Podravine, koreografijom „Kvocaj, kvocaj“ koju potpisuje Zrinka Roksandić, a glazbenu obradu Tomislav Fajfar .
Dječja grupa KUD-a Tomislav izvela je splet dječjih brojalica i pjesmica koje su se izvodile u Žabnjarskom kraju, odnosno u Bilogori. Koreografiju „Tri u školi učenice“ potpisuje Mirjana Benko, a glazbenu obradu Višnjica Radić. prof.