Varaždin raspisao Javni poziv za programe u kulturi

varazdin-raspisao-javni-poziv-za-programe-u-kulturi

Do petka, 8. kolovoza, otvoren je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi grada Varaždina u 2015. godini, a obuhvaća kulturne djelatnosti, programe, projekte i manifestacije od interesa za Grad Varaždin utvrđene kao javna potreba u kulturi kao i one koje su utvrđene posebnim zakonima...

Posebno će biti vrednovani programi od važnosti za pozicioniranje unutar Europske unije, a čiji je sadržaj, prezentacija i cilj sukladan funkcioniranju po europskim principima.
Tekst poziva i sva dokumentacija može se pronaći na www.varazdin.hr/natjecaji