Suveniri Donje Dubrave

suveniri-donje-dubrave

Dobrava je smještena u kutu međimurskog trokuta na samoj rijeci Dravi i ima bogatu tradiciju koja se danas nastoji sačuvati od zaborava...

Na inicijativu zamjenika općinskog načelnika Drage Mikulana u Općini Donja Dubrava su krenuli u izradu dobravskih suvenira koji će postati zaštitni znak toga mjesta.
U četvrtak, 28. kolovoza u Općinskoj vijećnici upriličena je promocija suvenira. Dobravski čon - kao simbol života uz Dravu, dobravski ljuk – kao autohtona sorta i čižma s trdom sarom – kao simbol obrtništva od sada će biti njihov brend s kojim će se promovirati diljem Hrvatske, ali i van nje.

Izvor: http://www.donjadubrava.hr/dd3/default.asp?sid=2