Župan uručio uređaj vrijedan pola milijuna kuna

ck10012017

Danas je Župan Matija Posavec, Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije, uručio uređaj vrijedan pola milijuna kuna... 

„Ovo je tek prva investicija ove godine, na proljeće krećemo s rekonstrukcijom prilaznog puta koji će imati prednosti kako za pacijente Zavoda tako i Županijske bolnice Čakovec, a u planu je nabavka još jednog opremljenog vozila, reamobila“, rekao je župan Međimurske županije Matija Posavec u Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije gdje je i službeno predao 2 defibrilatora i 2 respiratora glavnom tehničaru Romeu Novaku.

ck1012017Radi se o suvremenim uređajima vrijednima oko 424 tisuće kuna, za Ispostavu Prelogu i planiranu novu Ispostavu Mursko Središće, kojima se nastavlja moderniziranje hitne medicine u Međimurskoj županiji i dostizanje standarda koji zahtjeva Hrvatski Zavod za hitnu medicinu.

„Kontinuitet je to održanog obećanja aktualne županijske vlasti, pa zahvaljujemo našem osnivaču na kontinuiranom povećanju ulaganja u izvanbolničku hitnu medicinu, kao najmlađu, ali i nezaobilaznu zdravstvenu ustanovu u Županiji“, rekao je tom prigodom ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije Tomislav Novinščak te se osvrnuo na reformu izvanbolničke hitne medicine.

„Cilj je da se skrati ono vrijeme i ona „zlatna minuta, zlatni sat“ do dolaska tima te da imamo što bolju pripremu i intervenciju koja se pruža unesrećenom izvan bolnice“, objasnio je. Stoga je svako ulaganje neophodno, ključni su dobro opremljeni i osposobljeni timovi, ali i suradnja sa Županijskom bolnicom i njena blizina u jednom kompleksnom centru. Važnost istog prepoznaju u Županiji, a u konačnici to i donosi rezultate, koji doslovno spašavaju živote, naime upravo izvanbolnička hitna Međimurske županije ima visoki postotak reanimacije - oko 25%, te je time iznad europskog prosjeka, što su potvrdili i prisutni predsjednik Upravnog vijeća Drago Starčević i predsjednica Stručnog vijeća Željka Kotorac.

„Ovo je potreba hitne koja možda još uvijek prelazi jedno tranzicijsko razdoblje u svijesti naših građana s obzirom na novi ustroj, pa se još od hitne očekuju neke stvari koje hitna više ne radi. Ali evo s ravnateljem i s timom liječnika, sestara te na prijemno-dojavnoj jedinici dogovorili smo da se maksimalno izađe u susret građanima i da možda za neke stvari za koje hitna nije nadležna, ipak reagiraju i to pravovremeno. Ipak svi smo svjesni kako je u zdravstvu svaka sekunda i minuta izuzetno bitna“, objasnio je župan.

Tome svakako osim ulaganja u opremu, u prilog ide i činjenica da je ostvarena dobra komunikacija sa zdravstvenim ustanovama i uslugama, kako je hitna u sklopu naše bolnice i Doma zdravlja. Ova nabavka uređaja samo je dio plana koji se nastavlja na širenje hitne medicine na novu Ispostavu Mursko Središće, koja je u fazi skorašnje realizacije.