Župan i zamjenik Pal obišli nasipe na vodotoku rijeke Drave

kzz267

Nasipe na vodotoku Drave koji su se tijekom poplava 2014. godine pokazali kao kritične točke obišli su jučer župan Darko Koren i zamjenik župana Ivan Pal u pratnji direktora Hrvatskih voda područja Đurđevac Josipa Fučeka i njegovih suradnika te županijskog vatrogasnog zapovjednika Zvonimira Habijana...

Riječ je o nasipima na području Općina Molve, Novo Virje i Podravske Sesvete koji su prošle godine uspješno sanirani i obnovljeni. U Općini Novo Virje obnovljeno je 7,1 kilometar nasipa dok je u Općini Podravske Sesvete obnovljen nasip dužine 7 kilometara.
Prilikom obilaska župan je istaknuo zadovoljstvo saniranim nasipima te posebno naglasio dobru suradnju Koprivničko-križevačke županije s Hrvatskim vodama.
U sklopu obilaska pregledana su i staništa ptica bregunica, a ujedno je isprobana i nova oprema Stožera za zaštitu i spašavanje Koprivničko-križevačke županije koja je nabavljena početkom godine.

Izvor: kckzz