Web Live Point

zagreb dolac2

Na zagrebačkoj tržnici Dolac predstavljena je nova turistička usluga – Web Live Point...

Riječ je o instalaciji WLP (Web Live Point), sustava koji na originalan i vizualan način prezentira atraktivnu turističku lokaciju zajedno s korisnikom, na način da se korisnik prijenosom slike putem modernih komunikacijskih tehnologija javi željenoj osobi ili osobama. Dodatna funkcionalnost ovog uređaja je što je on ujedno i kiosk s najvažnijim informacijama o znamenitostima Grada Zagreba.

Ova kultna tržnica, kao i njeni stalni posjetitelji, zaslužuje da ju konstantno inoviramo, da slika našeg prekrasnog grada putuje u sve krajeve svijeta, rekao je gradonačelnik Bandić. Grad Zagreb iz mjeseca u mjesec bilježi ubrzani porast turista iz Europa i svijeta, nastavio je zagrebački gradonačelnik, naglasivši kako bolju poziciju od ove na Dolcu ne može zamisliti.

Uslugu, koja je u potpunosti besplatna, sufinancirao je Grad Zagreb.